• 1Pemilihan Entiti
  • 2Maklumat Peribadi & Pekerjaan
  • 3Maklumat Pengetahuan & Pengalaman
  • 4Butir-butir Kewangan & Perundangan
  • 5Pengakuan
Ketahui Lebih Lanjut
Ketahui Lebih Lanjut
Ketahui Lebih Lanjut
Ketahui Lebih Lanjut

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Jenis Akaun, klik di sini

Alamat Emel akan menjadi kaedah utama untuk menghubungi anda. Sila pastikan anda masukkan Alamat Emel yang sah. Jika anda lebih suka menerima maklumat daripada syarikat secara bertulis melalui pos, sila maklumkan kepada kami.
Password must be between 6 and 20 characters.

Maklumat Pelaburan ?
Maklumat Pengalaman ?

Butiran Pengetahuan ?
Adakah anda pernah menghadiri seminar atau bengkel CFD - Forex, indeks, Komoditi dan lain-lain...
Arahan penutupan apakah yang anda boleh pilih untuk membantu anda menguruskan risiko dagang?
Berdagang dengan leveraj manakah yang akan mendedahkan anda kepada risiko tinggi and berpotensi untuk rugi besar?
Pasaran bergerak menentang posisi anda. Posisi CFD anda akan ditutup secara automatik jika ekuiti anda melepasi Margin Call/Stop Out
Butiran CRS ?

Kecuali jika diberitahu sebaliknya oleh Syarikat, anda dikategorikan sebagai Pelanggan seperti dalam Peraturan 3304 Pihak Berkuasa Pasaran Modal Lubnan bagi Peraturan Menjalankan Perniagaan.

Perakuan: Pelanggan menjelaskan bahawa maklumat yang terkandung dalam permohonan akaun adalah benar, betul dan tidak mengelirukan dalam apa-apa hal, dan bersetuju untuk segera memberitahu Amana Capital secara bertulis jika mana-mana maklumat atau representasi yang terkandung di dalamnya berubah dengan ketara dan tidak lagi benar dan betul dalam apa-apa hal yang penting. Pelanggan seterusnya menjelaskan bahawa dia melepasi had umur sah dan sempurna akal dan bahawa, kecuali seperti yang dinyatakan secara bertulis kepada Amana Capital, tiada sesiapa kecuali pelanggan mempunyai kepentingan dalam mana-mana akaun yang dijaga untuk pelanggan oleh Amana Capital. Pelanggan seterusnya menjelaskan bahawa ia mempunyai kuasa penuh dan hak untuk memasuki perjanjian ini. Sebelum Amana Capital mengaktifkan akaun dagangan anda, ia akan memeriksa dan mengesahkan dokumen bukti ID dan alamat kediaman yang dimuat naik.

Amaran Risiko: CFD adalah instrumen kewangan yang berleveraj yang membawa tahap risiko yang tinggi dan hasilnya,kerugian mungkin melebihi modal pelaburan anda jadi anda mungkin perlu untuk buat pembayaran tambahan. Tidak semua pelabur mungkin sesuai berdagang CFD. Anda harus memastikan sebelum berdagang anda memahami risiko yang terlibat dan mengambil kira tahap pengalaman anda. Jika perlu, anda perlu mendapatkan nasihat bebas. "Penyata Pendedahan Risiko" untuk keterangan lanjut.
Amaran Risiko: CFD adalah instrumen kewangan yang berleveraj yang membawa tahap risiko yang tinggi dan hasilnya,kerugian mungkin melebihi modal pelaburan anda jadi anda mungkin perlu untuk buat pembayaran tambahan. Tidak semua pelabur mungkin sesuai berdagang CFD. Anda harus memastikan sebelum berdagang anda memahami risiko yang terlibat dan mengambil kira tahap pengalaman anda. Jika perlu, anda perlu mendapatkan nasihat bebas. "Penyata Pendedahan Risiko" untuk keterangan lanjut.